Jouw zwangerschap is onze passie!

De komende maanden markeren een hele bijzondere periode in je leven waarin veel verandert. Bij ons ben je voor de begeleiding en ondersteuning van deze periode van harte welkom.

 

Onze passie is verloskunde, maar ook de persoonlijke begeleiding van ouders in het aanstaande ouderschap. Ons team staat voor je klaar om je vertrouwde en persoonlijke verloskundige zorg te geven!
Lees hier meer over onze praktijk.

 

Welkom op de website van onze verloskundigenpraktijk
en van harte gefeliciteerd met jullie zwangerschap!
Direct aanmelden

 

 

 

 

Welkom op de website van onze verloskundigenpraktijk
en van harte gefeliciteerd met jullie zwangerschap!
Direct aanmelden

 

 

Welkom op de website van onze verloskundigenpraktijk
en van harte gefeliciteerd met jullie zwangerschap!
Direct aanmelden

 

 

 

 

Corona / COVID-19 virus

Alle laatste informatie m.b.t. de zorg rondom zwangeren en het Corona virus plaatsen wij hier voor u.

– KOM NIET NAAR DE PRAKTIJK ALS U KOORTS, GRIEP- EN/OF VERKOUDHEIDSVERSCHIJNSELEN HEEFT. NEEM DAN TELEFONISCH CONTACT MET ONS EN LAAT U TESTEN.

CORONA/COVID-19 UPDATE 28-07-2020:
De overheid heeft voor verschillende landen in Europa verschillende codes afgegeven. Indien u deze zomer een land met code oranje bezoekt (alleen noodzakelijke reizen, hieronder vallen dus niet vakanties) heeft de overheid het zeer strenge advies afgegeven om na terugkomst in Nederland 2 weken in quarantaine te gaan. Dit geldt ook in het geval de code tijdens uw vakantie van code geel naar code oranje is gewijzigd.

Onder deze quarantaine vallen ook uw controles om de kans op een mogelijk besmetting van ons en andere cliënten zo laag mogelijk te houden.
Indien er geen dringende reden is voor uw controle, zal deze verplaatst worden tot na de quarantaine periode. Indien er een dringende reden is dat wij u moeten zien dan gelden hier aangepaste maatregelen voor:
– Belangrijkste randvoorwaarde is dat u geen klachten heeft.
– Vooraf is het gesprek via de telefoon.
– U komt alleen (komt zo kort mogelijk op uw afspraak zodat u niet te lang in de wachtkamer hoeft te zitten).
– U draagt de gehele tijd een mondkapje en hanteert bij binnenkomst goede hand hygiëne
– De verloskundige zal ook een mondkapje dragen en het consult wordt zo kort mogelijk gehouden.

CORONA/COVID-19 UPDATE 14-05-2020:
Graag willen we jullie op de hoogte stellen van de regionale afspraken wat betreft de controles bij de verloskundige.
Voorlopig houden we hetzelfde schema aan qua frequentie van de controles. Wel vinden er wat versoepelingen plaats.

Eerste aandachtspunt: Kom niet als je verkouden bent, houd 1,5 meter afstand en ga er verstandig mee om dat je straks weer samen met je partner mag komen. Je partner/begeleider mag uiteraard ook geen klachten hebben wanneer hij/zij meekomt.

ZWANGERSCHAP
Echo’s : Partners zonder klachten mogen mee naar vroege echo, termijnecho en eventuele groeiecho’s.
Controles: Je partner/begeleider mag mee indien je dat zelf noodzakelijk acht. Bij voorkeur alleen komen. Kinderen mogen vooralsnog niet mee naar de praktijk.
De controle van 20, 24, 33 en 38 weken waren telefonisch, maar mogen optioneel ook fysiek zijn als hier behoefte aan is. Dit kun je dus zelf afwegen.

BEVALLING
– Thuis mogen partner + 1 extra begeleider zijn (bijv oma, doula of een kraamzorg in opleiding)
– Voor poliklinisch en medische bevallingen blijven huidige regels gelden. Alleen de partner mag aanwezig zijn. Per situatie wordt bekeken of de verloskundige mee gaat voor een warme overdracht bij overname van de bevalling door het ziekenhuis.
– Badbevalling beschikbaar zowel thuis als in het ziekenhuis (badbevalling in Ikazia vanaf donderdag 14 mei 2020)

KRAAMBED
In het kraambed komen wij 1 x langs voor controle inclusief de hielprik. Op indicatie, bij medische noodzaak komen wij vaker.

NACONTROLE
In overleg met jullie maken we een afweging of deze telefonisch is of optioneel fysiek. Indien je dit noodzakelijk acht, mag de baby mee komen.

ANTICONCEPTIE
Counseling rondom anticonceptie gebeurt telefonisch. Indien noodzakelijk kunnen er ook weer spiralen geplaatst of verwijderd worden.

STAR
Op de locatie Centrum Vrouw Centraal, mogen partners vanaf deze week mee naar de 20 weken echo. En zoals gewoonlijk mogen ook geen kinderen mee.

Sinds deze week hebben wij een extra wachtkamer geopend in de zaal, zodat er voldoende afstand gehouden kan worden. In de wachtkamer kun je de pijlen volgen, zodat je op veilige afstand kunt wachten tot je geroepen wordt.

CORONA/COVID-19 UPDATE 08-05-2020:
Jullie hebben het misschien in de media al gelezen: De coronamaatregelen worden weer wat versoepeld. In onze regio zijn we nog aan het uitwerken hoe het er precies uit komt te zien.

De media is er helaas direct bovenop gedoken nadat de versoepelingen bekend werden gemaakt terwijl we nog geen tijd hebben gehad om met alle betrokken partijen te overleggen (ziekenhuis, kraamzorg etc). Dit overleg is belangrijk om zoveel mogelijk op dezelfde manier de zorg aan jullie te geven. Daarbij is het ook belangrijk om rustig uit te gaan breiden om het risico op besmetting voor jullie en onszelf zo laag mogelijk te houden. Natuurlijk nemen we hierbij jullie wensen serieus!

Maandag en dinsdag volgt dus na overleg met betrokken partijen bericht welke versoepelingen er ingevoerd worden. Wel blijft gelden: kom niet als je verkouden bent, houd 1,5 meter afstand en ga er verstandig mee om dat je straks weer samen met je partner mag komen. Je partner/begeleider mag uiteraard ook geen klachten hebben wanneer hij/zij meekomt. Kinderen mogen voorlopig nog niet mee naar de praktijk.

CORONA/COVID-19 UPDATE 05-05-2020:
We hebben erg goed nieuws te melden. In onze regio is de volgende versoepeling een feit.

Een versoepeling waar we samen met jullie enorm naar hebben uitgekeken:

Partners mogen weer mee naar de vroege echo en de termijnecho. Op dit moment gaat het alleen om deze echo’s die wij zelf maken en geldt dit nog niet voor groeiecho’s en ook niet voor de gewone controles.

Belangrijk hierbij is ook dat het alleen gaat om de partner dus extra personen mogen helaas nog niet mee (ook geen kinderen). Andere mensen mogen ook nu weer per videobellen aanwezig zijn. En uiteraard is het belangrijk dat de partner die meekomt niet ziek is of klachten heeft.

Zorg samen met ons dat we ons allemaal aan de regels houden zodat we binnenkort hopelijk meer versoepelingen krijgen. Dus: – Houdt rekening met 1,5 meter afstand in zowel de wachtkamer als de spreekkamer. – Was beide bij binnenkomst en vertrek de handen.

CORONA/COVID-19 UPDATE 27-04-2020:
We zijn enorm blij om te melden dat we de eerste versoepelingen mogen gaan invoeren in deze Corona/Covid-19 tijd. Hieronder staan de aanpassingen waarover jullie ook een mail zullen ontvangen:

– Per direct gaan we weer vroege echo’s uitvoeren. Dinsdag zal de assistente beginnen met contact te leggen met de mensen die dit betreft. Het beleid dat alleen de zwangere op de praktijk mag komen voor echo’s moet nog wel gehandhaafd blijven. Natuurlijk mag er net als voorheen met FaceTime of videobellen op afstand meegekeken worden.

– De zwangerschapscontroles vinden weer geheel op de praktijk plaats. Dit gebeurt nog wel volgens het aangepaste schema waarbij de controles wat meer uit elkaar liggen. We bellen niet meer vooraf maar houden het gesprek op de praktijk. Ook hierbij geldt nog steeds alleen de zwangere op de praktijk en ook hier mag altijd met FaceTime of videobellen contact gelegd worden. De telefonische consulten bij 20 en 24 weken blijven vooralsnog wel telefonisch. De intake verloopt nog wel telefonisch.

– We houden tijdens het gesprek 1,5 meter afstand van elkaar. Tijdens het bloeddruk meten en het voelen aan de buik is dat natuurlijk niet mogelijk maar hierbij praten we niet met elkaar.

– Bevallingen kunnen nog steeds plaatsvinden in het ziekenhuis of thuis. Dit veranderd nu niet.

– In het kraambed kwamen we al 1x langs voor de hielprik en dat blijft hetzelfde. De andere controles zijn telefonisch maar ook hier geldt dat we op indicatie of bij problemen we altijd extra langs komen.

Mocht je je niet prettig voelen bij bovenstaande aanpassingen en liever toch telefonisch gesprekken houden dan is dat natuurlijk altijd mogelijk. Geef het alsjeblieft aan.

En zoals nu ook het geval is: Als je klachten ervaart moet je ALTIJD bellen. We kunnen en willen jullie juist met klachten graag spreken en zo nodig zien.

LANDELIJKE MAATREGELEN
De Koninklijke Nederlandse Vereniging van Verloskundigen (KNOV) heeft landelijke maatregelen bekend gemaakt, welke wij ook zullen volgen om zowel u als alle zorgverleners zo goed mogelijk te beschermen tegen een infectie.

In aanvulling op de maatregelen die wij al hadden verstuurd betekent dit het volgende:
– De controles plannen we in afhankelijk van het aantal weken dat u zwanger bent en hierin wordt ook uw persoonlijke situatie meegenomen.
– Alleen zwangeren mogen op de praktijk komen, geen partners/kinderen of andere mensen (zij mogen uiteraard wel via face-time meekijken als u dat wenst).
– Bij aankomst en vertrek op de praktijk vragen wij u uw handen te wassen bij de wasbak in het toilet.
– Voor spoedeisende zaken zijn we zoals altijd natuurlijk 24 uur per dag te bereiken op telefoonnummer 010-7510939. We willen u vragen om het spoednummer alleen voor spoedeisende zaken te gebruiken (denk hierbij aan bevallingen, bloedverlies, weinig/geen kindsbewegingen voelen, etc.) zodat dit nummer zoveel mogelijk vrij blijft. Voor niet spoedeisende vragen kunt
u overdag bellen op 010-4827806.
– Het hartjesspreekuur kan voorlopig niet doorgaan.
– Op dit moment heeft nu nog altijd zelf de keus om thuis of in het ziekenhuis te bevallen.
– Om contact met elkaar zoveel mogelijk te vermijden zullen we stoelen en wachtruimteplekken meer verspreiden over de praktijk (inclusief de zaal).

Corona / COVID-19 virus
De verloskundigen beroepsvereniging en het RIVM hebben contact en hierbij wordt specifiek gekeken naar het virus in relatie tot zwangerschap, bevalling, risico’s voor baby’s en voor verloskundigen.
Onderstaande informatie wordt mogelijk nog aangevuld als er nieuwe inzichten zijn maar voor nu kunnen we het volgende met jullie delen: De infectie met het nieuwe coronavirus heeft tot nu toe bekend bij zwangere vrouwen hetzelfde verloop als bij vrouwen die niet zwanger zijn.
Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus. In het medische vakblad The Lancet verscheen een kleinschalige studie over negen zwangere vrouwen met COVID-19. Ook het vruchtwater, borstvoeding en het bloed in de navelstreng werden getest. De belangrijkste voorlopige conclusie is dat het erop lijkt dat het virus niet in de buik al overdraagbaar is. Dat COVID-19 waarschijnlijk niet overdraagbaar is via de navelstreng, wil dat niet zeggen dat pasgeboren baby’s niet ziek kunnen worden. De ziekte is namelijk overdraagbaar door lichamelijk contact.
Hygiënemaatregelen zijn hier wederom belangrijk.

Zoals ieder griep- en verkoudheidsvirus, is het makkelijk overdraagbaar via niezen en hoesten. En zoals met alle andere griep- en verkoudheidsvirussen is de beste manier om verspreiding te voorkomen door de volgende maatregelen aan te houden:
– Was uw handen regelmatig.
– Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
– Gebruik papieren zakdoekjes.
– Het wordt ook afgeraden een hand te geven.

Om te voorkomen dat wij een virus mogelijk overdragen, zullen wij tijdens het spreekuur voorlopig geen hand geven als wij u binnen roepen voor het consult, wij hopen op uw begrip hiervoor.

Meer informatie over het virus kun je vinden via onderstaande link https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

 

OVERIG NIEUWS

Nieuwe collega
Beste cliënten,
Onze collega Noëlle is zwanger en om haar te vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof komt Iris Geerders ons team versterken.
Om alvast kennis te maken met de praktijk valt ze vanaf nu al af en toe in tijdens afwezigheid van andere collega’s. Jullie kunnen haar tegenkomen tijdens de spreekuren, bevallingen en kraambedcontroles.

Hieronder stelt Iris zichzelf graag voor:
Ik ben Iris Geerders, 23 jaar en ik kom de praktijk versterken. Sinds september 2019 ben ik werkzaam in Rotterdam als verloskundige en jullie kunnen me vanaf 7 oktober tegenkomen bij het spreekuur, de bevalling of kraamvisites. Ik ben opgegroeid in Maassluis en woon nu twee jaar in Rotterdam Zuid. Vanaf mijn 14e is het mijn droom geweest om verloskundige te worden en nu mag ik dit beroep met veel geluk beoefenen!
Als verloskundige wil ik de cliënten altijd een gevoel van vertrouwen geven in henzelf en het mooie proces van de zwangerschap. Ik hoop dat ik jou met je partner snel mag ontmoeten en dit proces met jullie door mag maken.

Tot snel!
Iris

55849499_2568957803138934_3254918262076473344_n

Diëtiste op de praktijk
Graag stellen wij jullie voor aan onze nieuwe diëtiste, Priscilla Tasche, die bij ons in het gebouw spreekuur draait. Hieronder vind je de indicaties waarvoor je bij haar terecht kan.
Mijn naam is Priscilla Tasche (1984) en sinds februari 2013 ben ik zelfstandig diëtist. De afgelopen 6 jaar heb ik vanuit speciale interesse veel ervaring opgedaan in het begeleiden van zwangeren. Daarnaast ben ik ook gespecialiseerd in sportvoeding en overgewicht bij volwassenen en kinderen. Naast voedingsadvies, coach ik ook op het gebied van leefstijl. Hierbij kun je denken aan voeding, beweging, stress management en bioritme (slaap).
Ook geef ik voorlichtingen/workshops op maat.
Vanaf half april zal ik op de dinsdagen spreekuur draaien in Centrum Vrouw Centraal.
Je kunt een afspraak maken via jouw verloskundige of je kunt zelf direct contact opnemen.
– Bij vragen over voeding
– Bij een te hoog OF te laag gewicht/BMI tijdens zwangerschap
– Optimaliseren van de voeding bij (pre-) zwangerschapsdiabetes
– Optimaliseren van de voeding bij een zwangerschapswens
– Optimaliseren van de voeding bij zwangerschap
– Optimaliseren van de voeding bij zwangerschap en voedselintoleranties of candida klachten of misselijkheid
– Optimaliseren van de voeding tijdens de borstvoedingsperiode
– Aankomen of afvallen ná de borstvoedingsperiode
– Voeding bij PCOS

Contactgegevens
Telefoon/whatsapp: 06-27261700
Email: info@ptvoedingenlifestyle.nl
Dietistenpraktijk Priscilla Tasche Voeding & Lifestyle heeft een contract met alle zorgverzekeraars.

55849499_2568957803138934_3254918262076473344_n

 

Voorlichtingsavond bevalling
Ivm met het Corona/COVID-19 virus vinden er voorlopig geen voorlichtingsavonden plaats.

Borstvoedingsavonden
Ivm met het Corona/COVID-19 virus vinden er voorlopig geen voorlichtingsavonden plaats. Kraamzorg de Eilanden organiseert online borstvoedingsavonden. Voor meer informatie en inschrijving hiervoor klik hier.

❤️❤️❤️ Hartjesspreekuur ❤️❤️❤️
Ivm met het Corona/COVID-19 virus vind er voorlopig geen hartjesspreekuur plaats.

Yoga
Zwangerschapsyoga geeft aandacht aan zowel de lichamelijke als de psychische kanten van het krijgen van een kind. De yoga-oefeningen brengen je lichaam in een optimale conditie om de zwangerschap te dragen en bereiden je voor op de bevalling. De cursus zwangerschapsyoga is voor vrouwen in de laatste 3 à 4 maanden van de zwangerschap. Ervaring met yoga is niet nodig. Iedere maand kun je instromen in de groep. De totale cursus duurt 12 weken (incl. partneravond). Er lopen soms 2 cursussen naast elkaar, om 19.00 uur en om 20.30 uur. Deze hebben beide een andere startdatum, voor informatie hierover klik hier.