Algemene informatie

Hoe en wanneer de bevalling zich aandient weet niemand. Als je zwanger bent van je eerste kind weet je niet wat je moet verwachten van de bevalling en waar je je op moet voorbereiden. Ook als je zwanger bent van een volgend kind kun je door een eerdere ervaring nog vragen of onzekerheden hebben. Wij organiseren eens per 8 weken een informatieavond rondom de bevalling om jullie te informeren over wat jullie te wachten staat en je enigszins voorbereid bent op de bevalling.

Wij begeleiden je bevalling tussen de 37 en 42 weken zwangerschap. Mocht je voor of na deze tijd bevallen zal de bevalling door de gynaecoloog worden begeleid. Wij laten jullie dan niet ineens “los” en zullen, indien jullie dit wensen, aanwezig zijn om jullie te ondersteunen terwijl de gynaecoloog de bevalling begeleid.

Geboorteplan

De bevalling is een erg bijzondere gebeurtenis. Wij vinden het dan ook belangrijk dat jullie hier goed op terug kunnen kijken en we tijdens de bevalling rekening kunnen houden met jullie wensen. Het is jullie bevalling dus jullie hebben hier een hele belangrijke stem in. Omdat je tijdens de bevalling niet altijd in staat bent om je wensen uit te spreken omdat je te geconcentreerd bezig bent is het opstellen van een geboorteplan een goed hulpmiddel.
Hierdoor bespreken jullie voor de bevalling hoe jullie de bevalling het liefst zien verlopen en wat jullie van elkaar en van ons verwachten.
Op deze manier kunnen wij hier rekening mee houden en mocht de zorg overgedragen worden aan de gynaecoloog kunnen wij deze wensen goed overbrengen.
In het laatste trimester van de zwangerschap zullen we een voorbeeldplan op de USB-stick zetten. Het is altijd fijn als we het geboorteplan gedurende de zwangerschap met elkaar kunnen doornemen zodat we allen na kunnen gaan wat wel of heel soms niet mogelijk is.