Eerste controle

Je kunt je al bij ons inschrijven voor verloskundige zorg. zodra je weet dat je zwanger bent. De assistente neemt contact met je op om de eerste controle en echo in te plannen. 
Door je op tijd bij ons aan te melden zijn je gegevens vanaf het begin van de zwangerschap al bij ons bekend. Dit is handig mocht je ons nodig hebben voordat je eerste controle heeft plaatsgevonden.

De intake vind plaats rond de 10e week van de zwangerschap. Deze intake duurt ongeveer 60 minuten (inclusief termijnecho als deze dan ook gedaan wordt). De verloskundige zal veel vragen stellen, informatie geven en de eerste onderzoeken verrichten.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
– de datum van je laatste menstruatie en je menstruatiecyclus;

– je gezondheid en medische voorgeschiedenis;

- eventuele ziekten of erfelijke aandoeningen in jouw en je partners familie;

- eventuele voorgaande zwangerschappen en bevallingen;

– de mogelijkheden van prenataal onderzoek. Mocht u over dit laatste onderwerp voorafgaand aan de intake al meer informatie willen ontvangen, dan verwijzen we u naar de volgende website: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl
Het is handig om van te voren over deze zaken na te denken en zo nodig na te vragen in de familie.

We vragen u om de volgende zaken mee te nemen naar de eerste controle: 

– verzekeringspasje

- identiteitsbewijs

– gegevens van voorgaande zwangerschap en bevalling (indien deze niet bij ons heeft plaatsgevonden)

De verloskundige kun je zien als “de specialist” op het gebied van de gezonde zwangere. Door je (medische) situatie en voorgeschiedenis in kaart te brengen bij de eerste controle kan ze beoordelen of de begeleiding van de zwangerschap kan plaatsvinden bij ons of dat verwijzing naar de gynaecoloog noodzakelijk is.

Onderzoeken

Tijdens de eerste controle wordt je bloeddruk gemeten en er wordt bloed geprikt. Je bloed wordt onderzocht op: je bloedgroep, rhesusfactor, antistoffen, Syfilis, Hepatitis B, HIV, ijzer en suikergehalte.