Huisbezoeken

Huisbezoeken

Naast dat de kraamverzorgster iedere dag aanwezig is, komt de verloskundige verschillende keren langs om te beoordelen of alles goed gaat en zo nodig controles uit te voeren. Op de 4e of 5e dag zullen we de hielprik uitvoeren waarbij jullie kindje wordt gecontroleerd of een aantal zeldzame maar ernstige aandoeningen of drager is van sikkelcelziekte. Je kunt op www.rivm.nl/hielprik meer informatie hierover vinden.