Gegevensbescherming

Verloskundigenpraktijk IJsselmonde gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Verloskundigenpraktijk IJsselmonde deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Verloskundigenpraktijk IJsselmonde bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Verloskundigenpraktijk IJsselmonde houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Verloskundigenpraktijk IJsselmonde vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Verloskundigenpraktijk IJsselmonde informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk IJsselmonde informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk IJsselmonde informeert patiënten indien Verloskundigenpraktijk IJsselmonde bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

De documenten voor het privacy beleid of ISMS worden voor Verloskundigenpraktijk IJsselmonde gemaakt en beheerd door het dataveiligheidspakket van Waveland. Binnen Verloskundigenpraktijk IJsselmonde zorgt de directie voor een verantwoordelijke voor het uitvoeren van de taken volgens het privacy beleid of ISMS.

Privacyverklaring

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.
Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:
• Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
• Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
• Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
• U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
• Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
• U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
• U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
• U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
• U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
• Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
• Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
• Als u ons een geboortekaartje of presentje stuurt en/of geeft, vragen wij u om achterop het kaartje toestemming te geven (incl. paraaf of handtekening) om deze op te hangen op het bord in de openbare ruimte van de praktijk.