Huisbezoek

Een huisbezoek biedt inzicht in je thuissituatie in aanvulling op de contacten in de praktijk en/of het ziekenhuis. Dit draagt bij aan een goede en praktische voorbereiding voor de komende bevalling en kraamperiode, wat belangrijk is voor de veiligheid van moeder en kind.
Jij en je kindje staan tijdens dit bezoek centraal, evenals de omgeving waarin je straks in een nieuwe gezinssamenstelling het ‘normale’ leven weer gaat oppakken. De insteek is, dat het bezoek in een open en vertrouwelijke sfeer plaatsvindt, waarin ruimte is voor zowel praktische als persoonlijke gespreksonderwerpen. Als het nodig is, zal er nog aanvullende voorlichting gegeven kunnen worden, afhankelijk van jouw wensen en behoeften (en eventueel die van je gezin).
Hiervoor is een nauwe samenwerking aangegaan met Kraamzorg Rotterdam en Kraamzorg de Eilanden. De kraamverzorgster komt vaak al bij je thuis om de intake voor de kraamzorg te doen. Omdat je verloskundige en de kraamzorg nauw samenwerken tijdens de bevalling en de kraamtijd, is het mogelijk dat je verloskundige ook in het vervullen van het huisbezoek samenwerkt met de kraamzorg. De kraamzorgintake en het huisbezoek namens de verloskundige kunnen in één bezoek uitgevoerd worden, door de kraamzorgconsulent. Deze bespreekt dan de belangrijke zaken uit het bezoek met je verloskundige, zodat deze jou en (je gezin) zo goed mogelijk kan begeleiden naar de bevalling toe, en daarna.
Onderwerpen die aan bod komen tijdens het bezoek, lopen uiteen van hoe het met jou persoonlijk gaat (zowel lichamelijk als psychosociaal), tot hoe je straks na de bevalling een zo veilig mogelijke thuissituatie creëert voor je pasgeboren kindje, en of de zorgverleners onder goede condities bij je thuis hun werk kunnen doen. Eventueel kan er ook gekeken worden naar wat er aangepast kan worden of welke andere, aanvullende zorg zo nodig de situatie verder zou kunnen verbeteren.