Prenatale screening

Als zwangere vrouw heb je in Nederland de mogelijkheid om je ongeboren kind te laten onderzoeken. Zo kun je laten onderzoeken of er aanwijzingen zijn voor een kind met Downsyndroom, het syndroom van Patau of het Edwards Syndroom. Ook kun je laten onderzoeken of je kind misschien een open ruggetje heeft, of een andere aangeboren lichamelijke aandoening. Deze onderzoeken worden prenatale screening genoemd.
De onderzoeken kunnen jullie misschien geruststellen over de gezondheid van jullie kind. Maar ze kunnen ook onrust geven, en jullie voor moeilijke keuzes stellen. Je bepaalt zelf of je de onderzoeken wilt en of je daarna eventueel nog vervolgonderzoek wilt laten doen. Je kunt op elk moment stoppen met het onderzoek.
Kijk voor meer informatie over deze onderzoeken op www.pns.nl
Voorafgaand aan eventueel onderzoek vindt er altijd een uitgebreid gesprek met de verloskundige plaats. Hiervoor wordt tijd gereserveerd tijdens de eerste controle. 
De informatie op deze website kan u helpen bij de voorbereiding op dit gesprek.

Indien er bepaalde erfelijke aandoeningen in de familie voorkomen dan wordt prenataal onderzoek soms vergoed door de zorgverzekeraar. Wanneer je niet in de doelgroep voor deze onderzoeken valt, maar toch aan de onderzoeken wilt deelnemen, is dat mogelijk. De kosten zijn dan voor eigen rekening.

Een folder over screening op het syndroom van Down, Edwards en Patau kunt u in verschillende talen downloaden door hier te klikken.

13-weken echo

Vanaf 1 september 2021 krijgen zwangeren een echo aangeboden rond de 13e week van de zwangerschap. Jullie mogen zelf kiezen of jullie gebruik willen maken van deze echo. Dit aanbod komt naast de al bestaande 20-weken echo om lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind op te sporen. Sommige, vaak ernstige lichamelijke afwijkingen, zijn al rond 13 weken zwangerschap te zien. De echo vindt plaats tussen 12+3 en 14+3 weken zwangerschap en is onderdeel van een landelijke wetenschappelijke studie.


Wetenschappelijke studie: Je kunt de 13-weken echo alleen laten uitvoeren als je meedoet aan de wetenschappelijke studie en toestemming geeft voor het gebruik van je gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de voor- en nadelen te bepalen van de 13 wekenecho. Het vroeg in de zwangerschap ontdekken van lichamelijke afwijkingen kan een voordeel zijn. Maar het kan ook leiden tot meer onrust en onzekerheid. Verder wordt in kaart gebracht hoe zwangeren, partners en zorgverleners deze echo ervaren. Als de resultaten bekend zijn, besluit het ministerie van VWS of ook deze echo wordt aangeboden als reguliere screening tijdens de zwangerschap. De studie duurt tot en met 2024.

Bedrijfsfotografie Verloskunde IJsselmonde - Sachin Fotografie Rotterdam-3

20-weken echo

Deze echo wordt ook wel het Structureel Echoscopisch Onderzoek genoemd. De beste termijn voor deze echo is rond de 20-22 weken.
Hoofddoel van deze echo is onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de aanleg en ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo. De echo brengt geen risico’s met zich mee voor moeder en kind.

De 20-weken echo wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Een folder over de 13-weken en 20-weken echo kunt u in verschillende talen downloaden door hier te klikken.