Prenatale screening

Als zwangere vrouw heb je in Nederland de mogelijkheid om je ongeboren kind te laten onderzoeken. Zo kun je laten onderzoeken of er aanwijzingen zijn voor een kind met Downsyndroom, het syndroom van Patau of het Edwards Syndroom. Ook kun je laten onderzoeken of je kind misschien een open ruggetje heeft, of een andere aangeboren lichamelijke aandoening. Deze onderzoeken worden prenatale screening genoemd.
De onderzoeken kunnen jullie misschien geruststellen over de gezondheid van jullie kind. Maar ze kunnen ook onrust geven, en jullie voor moeilijke keuzes stellen. Je bepaalt zelf of je de onderzoeken wilt en of je daarna eventueel nog vervolgonderzoek wilt laten doen. Je kunt op elk moment stoppen met het onderzoek.
Kijk voor meer informatie over deze onderzoeken op www.pns.nl
Voorafgaand aan eventueel onderzoek vindt er altijd een uitgebreid gesprek met de verloskundige plaats. Hiervoor wordt tijd gereserveerd tijdens de eerste controle. 
De informatie op deze website kan u helpen bij de voorbereiding op dit gesprek.

Indien er bepaalde erfelijke aandoeningen in de familie voorkomen dan wordt prenataal onderzoek soms vergoed door de zorgverzekeraar. Wanneer je niet in de doelgroep voor deze onderzoeken valt, maar toch aan de onderzoeken wilt deelnemen, is dat mogelijk. De kosten zijn dan voor eigen rekening.

Een folder over screening op het syndroom van Down, Edwards en Patau kunt u in verschillende talen downloaden door hier te klikken.

Bedrijfsfotografie Verloskunde IJsselmonde - Sachin Fotografie Rotterdam-3

20-weken echo

Deze echo wordt ook wel het Structureel Echoscopisch Onderzoek genoemd. De beste termijn voor deze echo is rond de 20-22 weken.
Hoofddoel van deze echo is onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de aanleg en ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo. De echo brengt geen risico’s met zich mee voor moeder en kind.

De 20-weken echo wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Een folder over de 20-weken echo kunt u in verschillende talen downloaden door hier te klikken.