Prenatale screening

Als zwangere vrouw heb je in Nederland de mogelijkheid om je ongeboren kind te laten onderzoeken. Zo kun je laten onderzoeken hoe groot de kans is op een kind met Downsyndroom, het syndroom van Patau of het Edwards Syndroom. Ook kun je laten onderzoeken of je kind misschien een open ruggetje heeft, of een andere aangeboren lichamelijke aandoening. Deze onderzoeken worden prenatale screening genoemd.
De onderzoeken kunnen jullie misschien geruststellen over de gezondheid van jullie kind. Maar ze kunnen ook onrust geven, en jullie voor moeilijke keuzes stellen. Je bepaalt zelf of je de onderzoeken wilt en of je daarna eventueel nog vervolgonderzoek wilt laten doen. Je kunt op elk moment stoppen met het onderzoek.
Kijk voor meer informatie over deze onderzoeken op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl Voorafgaand aan eventueel onderzoek vindt er altijd een uitgebreid gesprek met de verloskundige plaats. Hiervoor wordt tijd gereserveerd tijdens de eerste controle. 
De informatie op deze website kan u helpen bij de voorbereiding op dit gesprek.

Bedrijfsfotografie Verloskunde IJsselmonde - Sachin Fotografie Rotterdam-3

Indien er bepaalde erfelijke aandoeningen in de familie voorkomen dan wordt prenataal onderzoek soms vergoed door de zorgverzekeraar. Wanneer je niet in de doelgroep voor deze onderzoeken valt, maar toch aan de onderzoeken wilt deelnemen, is dat mogelijk. De kosten zijn dan voor eigen rekening.